Summer Learning Program

Summer Meals

Summer Learning Program
MARIA PHARRIS

2021 May 26
 

San José Public Library is looking forward to connecting with Los Paseos Elementary School about our annual Summer Learning program that encourages reading over the critical summer months.

Summer Learning is free and for all ages, including all family members.

·       The program runs from June 1 - July 31 (8 weeks)

·       It is available on the web and with a mobile app

·       Participants 18 years and under receive two free books

·       Enter a raffle for a  chance to win grand prizes

One of the library’s goals is to help students stay engaged over the summer. Building strong reading habits can support accelerated learning growth for students and set students up for success come Fall 2021.

Physical closures of our libraries and virtual learning has been  especially devastating for students from high need communities. SJPL’s Summer Learning program challenges school-age children to read a total of 8 hours over the summer. Summer Learning fosters a love of reading: it doesn’t matter what you read, how you read, or where you read. Students can read novels, nonfiction, comics, or listen to audiobooks. If you like it and you are reading- it counts!

Summer Learning is a virtual program on www.sjpl.org/summer. No library card is needed to sign up, though we encourage learners to get our eLibrary card AND 13 Local Education Agencies have already been issued student library cards. Does your school participate?

 

 

ENGLISH
 

Promotional Blurb

Summer Learning is a reading program for readers of all ages to learn and grow over the summer. All students 18 years and under earn 2 free books at signup! Adults don’t have to feel left out and are encouraged to participate to role model summer reading habits. Reading to children under 5 counts towards their participation in the program and helps them learn to read while getting ready for school. In addition to reading during the summer, families can participate in our Graphic Novel Making Contest.

Sign up online and download the app at www.sjpl.org/summer or visit any SJPL location for reading log and prize books on June 1 – July 31.

 

Summer Reading Log--Eng 

SPANISH
 

Biblioteca Pública de San José

Summer Learning (Aprendizaje de Verano): Del 1 de junio al 31 de julio

 www.sjpl.org/summer

 

El verano está a la vuelta de la esquina, ¡eso significa que el Aprendizaje de Verano comenzará en la Biblioteca Pública de San José! Es hora de tomar un libro o un libro electrónico (o varios), leer, y ¡ganar premios!

Summer Learning es un programa virtual que desafía a los lectores de todas las edades a aprender y crecer durante el verano. Los adultos no tienen que sentirse fuera del programa, se les anima a participar en los hábitos de lectura de verano como modelo a seguir. Leerles a los niños menores de 5 años cuenta como participación en el programa, además de ayudarles a aprender a leer mientras se preparan para la escuela. Las familias además de leer durante el verano, pueden participar en nuestro Concurso de Creación de Novelas Gráficas.


 

Regístrate en línea y descarga la aplicación en www.sjpl.org/summer

 

Summer Reading Log--SP 

VIETNAMESE
 

Thư Viện Công Cộng San José

   Học hè: 1 tháng 6 - 31 tháng 7

www.sjpl.org/summer

 

Mùa hè đang đến gần và điều đó có nghĩa là Học hè sẽ bắt đầu tại Thư viện công cộng San José! Đó là thời gian để lấy một cuốn sách hoặc sách điện tử (hoặc thứ khác), đọc và giành giải thưởng!

 Hoc he là một chương trình ảo thách thức người đọc ở mọi lứa tuổi trong việc học hỏi và phát triển trong mùa hè. Người lớn không cảm thấy bị bỏ rơi và được khuyến khích tham gia để làm gương cho thói quen đọc sách mùa hè. Đọc cho trẻ em dưới 5 tuổi người đọc được tính vào việc họ tham gia chương trình và giúp trẻ em học đọc trong khi sẵn sàng đến trường. Ngoài việc đọc sách trong mùa hè, các gia đình có thể tham gia Cuộc Thi Làm Tiểu Thuyết Tranh của chúng tôi.


 

Ngày tháng năm

_______________  thân yêu,

Thư Viện Công Cộng San José mong muốn được kết nối với Trường Tiểu Học Empire Gardens về chương trình Học Hè hàng năm của chúng tôi nhằm khuyến khích việc đọc trong những tháng hè quan trọng đó.

Học hè là

•Miễn phí

• Dành cho mọi lứa tuổi + cả gia đình

• Từ ngày 1 tháng 6 - ngày 31 tháng 7 (8 tuần); Các trường học có thể đăng ký NGAY BÂY GIỜ!

• Có sẵn trên trang mạng và với ứng dụng di động

• Nhận sách miễn phí và có cơ hội giành những giải thưởng lớn                 

Một trong những mục tiêu của thư viện là giúp các học sinh gắn bó với thứ viện suốt mùa hè, và chúng tôi biết rằng mất việc học sẽ ảnh hưởng đến học sinh hơn bao giờ hết. Những ảnh hưởng của việc mất học trong mùa hè và trong những lần đóng cửa trường là tàn phá đặc biệt cho học sinh của cộng đồng có nhu cầu cao. Học hè lại một lần nữa thách thức trẻ em ở độ tuổi đi học đọc tổng cộng 8 giờ trong mùa hè. * đọc sách hàng ngày trong khi trường học nghỉ.

Học hè là một chương trình ảo trên www.sjpl.org/summer. Các nhà giáo dục có thể đăng ký toàn bộ các lớp học và theo dõi việc đọc như một lớp học hoặc cá nhân học sinh. Không cần thẻ thư viện để đăng ký, mặc dù chúng tôi khuyến khích người học lấy thẻ thư viện điện tử của chúng tôi. Chúng tôi đã tạo một video ở đây và giải quyết các câu hỏi và mối quan tâm ở đây

Chúng tôi quan tâm đến việc trình bày trong ngày học ảo của quý vị. Chúng tôi có thể tham gia cùng quý vị trong Zoom tại hội nghị toàn trường, các cuộc họp của giáo viên và phụ huynh, lớp học hoặc kết thúc sự kiện của trường. Chúng tôi có thể giúp quảng bá chương trình này đến học sinh và giáo viên của quý vị và giúp hỗ trợ việc học tập và mở mang liên tục bằng cách thu hút học sinh đọc sách trong khi trường học nghỉ.

Để biết thêm thông tin hoặc câu hỏi, xin đừng do dự, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 Thông tin liên lạc: www.sjpl.org/summer


Summer Reading Log--VIE

 

CHINESE (simplified)

San José Public Library

圣何西公共图书馆

  Summer Learning:  June 1 – July 31

暑期学习活动:6月1日– 7月31日

www.sjpl.org/summer

Summertime is just around the corner and that means Summer Learning will be starting at San José Public Library! It’s time to grab a book or ebook (or several), read, and win prizes!

 

夏季即将来临,这意味着夏季暑期学习活动即将在圣何西公共图书馆开始!现在是选择阅读书籍和电子书, 并赢得暑期学习奖品的时候了!

 

Summer Learning is a virtual program that challenges readers of all ages to learn and grow over the summer. Adults don’t have to feel left out and are encouraged to participate to role model summer reading habits. Reading to children under 5 counts towards their participation in the program and helps them learn to read while getting ready for school. In addition to reading during the summer, families can participate in our Graphic Novel Making Contest.

 

暑期学习是一个线上活动,它挑战不同年龄段的读者在暑期间的学习和成长。成年人也可以拥跃参加图书馆的暑期学习阅读 作为孩子们的榜样. 家人 和五岁以下的小孩一起读书, 可以同时计入小孩参与活动的时间, 并帮助他们准备上学的阅读。 除了在夏季阅读外,每个家庭成员还可以参加圣何西公共图书馆的漫画小说制作比赛。

 

 

 

CHINESE (traditional)

San José Public Library

  Summer Learning:  June 1 – July 31

www.sjpl.org/summer

 

Summertime is just around the corner and that means Summer Learning will be starting at San José Public Library! It’s time to grab a book or ebook (or several), read, and win prizes!
 

夏季即將來臨,這意味著夏季暑期學習活動即將在聖何西公共圖書館開始!現在是選擇閱讀書籍和電子書, 並贏得暑期學習獎品的時候了!

 

Summer Learning is a virtual program that challenges readers of all ages to learn and grow over the summer. Adults don’t have to feel left out and are encouraged to participate to role model summer reading habits. Reading to children under 5 counts towards their participation in the program and helps them learn to read while getting ready for school. In addition to reading during the summer, families can participate in our Graphic Novel Making Contest.

 

暑期學習是一個線上活動,它挑戰不同年齡段的讀者在暑期間的學習和成長。成年人也可以擁躍參加圖書館的暑期學習閱讀 作為孩子們的榜樣. 家人 和五歲以下的小孩一起讀書, 可以同時計入小孩參與活動的時間, 並幫助他們準備上學的閱讀。除了在夏季閱讀外,每個家庭成員還可以參加聖何西公共圖書館的漫畫小說製作比賽。

 

Summer Reading Log--CH